top of page
Nieuws

Jack Bedankt
 

Helaas nemen wij afscheid van Jack op den Brouw als voorzitter van 'Ontmoetingscentrum de Loohof'.

Toen in 2019 ‘De Verbinding’ was gestopt heeft Jack geen moment getwijfeld en heeft samen met nog drie andere kartrekkers de vereniging ‘Ontmoetingscentrum de Loohof’ opgericht. Jack heeft vanaf het begin de rol als voorzitter op zich genomen. Samen met de andere kartrekkers en een groep enthousiaste vrijwilligers waren er binnen de kortste keren weer dagelijkse activiteiten opgestart en bloeide de vereniging weer snel op. Hierbij was het heel belangrijk dat de contributie en de kosten tijdens de activiteiten zo laagdrempelig mogelijk bleven zodat deelname voor iedereen betaalbaar zou zijn.

Dankzij Jack’s tomeloze inzet werd er ook een groot netwerk met andere organisaties en verenigingen opgezet. Bij gebrek aan een penningmeester heeft Jack ook deze rol de eerste drie jaar op zich genomen en heeft hij mooie subsidies binnen weten te halen waardoor er ook een financieel gezonde vereniging is ontstaan waardoor de vereniging ook de Corona periode heelhuids is doorgekomen. Sinds iets meer dan een jaar heeft het ontmoetingscentrum ook een penningmeester. Als voorzitter was Jack haast altijd aanwezig en het aanspreekpunt voor de leden en vrijwilligers en stond altijd paraat om te helpen waar nodig. Vanwege gezondheidsproblemen heeft Jack besloten om het rustiger aan te doen en te stoppen als voorzitter. Gelukkig blijft Jack wel als vrijwilliger bij de vereniging betrokken .

Jack wij zijn je allemaal heel erg dankbaar voor alles wat je voor de vereniging hebt betekend en hopen dat wij je nog lang als vrijwilliger in ons midden hebben!

Inmiddels is het stokje overgedragen aan Monika Bodelier, gekozen na stemming onder de leden van de vereniging.

.

Jack.png
bottom of page